• A A A

Notificare de farmacovigilenţă

„Acest site web nu a fost destinat şi nu trebuie utilizat pentru a colecta sau furniza informaţii referitoare la siguranţă, legate de produsele Bristol-Myers Squibb. Dacă problema Dvs. se referă la o

Un efect nedorit sau negativ care apare atunci când urmaţi un tratament.

reacţie adversă
suferită de un pacient, vă rugăm să contactaţi Departamentul de Farmacovigilenţă la numărul de telefon +40 21 272 16 19 care este valabil 24 h din 24, 365 de zile pe an sau la următoarea adresă de e-mail: medinfo.romania@bms.com.

729HQ12NP108 - November 2016